СМЯ є важливим інструментом системи управління підприємством. У компанії постійно реалізуються проекти з оптимізації процесів і впроваджуються сучасні інструменти роботи на базі автоматизації.

Ефективна система управління підприємством забезпечує стабільну роботу, отримання очікуваних результатів і стійку якість продукції відповідного рівня.

На даний момент в Систему менеджменту якості інтегровано 2 міжнародних Стандарти: ISO 9001: 2015 і API Q1 – Стандарт, який регулює питання в галузі нафтової і газової промисловості.

ПрАТ «Стальканат» сертифікован і успішно проходить щорічні наглядові аудити з боку міжнародного органу з сертифікації ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» на дотримання вимог ISO 9001: 2015.

Процес безперервних поліпшень СМК ведеться на постійній основі.

Наявність у Підприємства сертифікату ISO підтверджує, що:

  • якість продукції, що поставляється споживачам, контролюється як на етапах виробництва, так і за допомогою контролю вихідних параметрів готової продукції перед відвантаженням;
  • дотримання технологій виробництва забезпечується за допомогою використання зовнішньої нормативної та внутрішньої технологічної документації і контролюється фахівцями технічних служб в рамках встановлених посадовими інструкціями областей відповідальності;
  • продукція виготовляється відповідно до вимог законодавства України, а також держав, куди підприємство поставляє продукцію;
  • персонал підприємства володіє кваліфікацією, що задовольняє всі необхідні вимоги для виконання своїх професійних обов’язків.
Всі ці фактори, а також міцна нормативна база регламентованих процесів забезпечують випуск високоякісної продукції, що відповідає потребам найвимогливіших споживачів для замовлень зі специфічними умовами.