Особлива інформація

Звіт
Звіт(кваліфікованого електронного підпису)
Особлива інформація щодо призначення корпоративного секретаря
Особлива інформація щодо призначення корпоративного секретаря (кваліфікованого електронного підпису)Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.02.2024р.(Додаток 62) (кваліфікованого електронного підпису)
Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції.
Розміщено 05.02.2024р.

Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції.Розміщено 05.02.2024р. (кваліфікованого електронного підпису)
Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції у
машинозчитувальному форматі. Розміщено 05.02.2024р.

Особлива інформація. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції у
машинозчитувальному форматі. Розміщено 05.02.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)


Особлива інформація про виплату дивідендів в машинозчитувальному форматі. Розміщено 01.03.2024р.
Особлива iнформацiя про виплату дивiдендiв. Розміщено 01.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Особлива інформація про виплату дивідендів. Розміщено 01.03.2024р.

Особлива інформація щодо значних правочинів в машинозчитувальному форматі. Розміщено 01.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Особлива iнформацiя щодо значних правочинiв. Розміщено 01.03.2024р.
Особлива iнформацiя щодо значних правочинiв. Розміщено 01.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)

Особлива інформація стосовно зміни посадових осіб в машинозчитувальному форматі. Розміщено 01.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Особлива інформація стосовно зміни посадових осіб. Розміщено 01.03.2024р.
Особлива iнформацiя стосовно змiни посадових осiб. Розміщено 01.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)

Особлива інформація про емісію акцій в машинозчитувальному форматі. Розміщено 01.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Особлива інформація про емісію акцій. Розміщено 01.03.2024р.
Особлива інформація про емісію акцій. Розміщено 01.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)

Особлива інформація щодо проведення зборів. Розміщено 15.03.2024р.
Особлива інформація щодо проведення зборів. Розміщено 15.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Особлива інформація щодо проведення зборів в машинозчитувальному форматі. Розміщено 15.03.2024р. (кваліфікованого електронного підпису)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Повідомлення. Особлива інформація від 24.04.2024 р. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Розміщено 24.04.2024 р.
ЕЦП_Повідомлення. Особлива інформація від 24.04.2024 р. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Розміщено 24.04.2024 р.
Повідомлення. Особлива інформація від 24.04.2024 р. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машинозчитувальному форматі. Розміщено 24.04.2024 р.
ЕЦП_Повідомлення. Особлива інформація від 24.04.2024 р. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у машинозчитувальному форматі. Розміщено 24.04.2024 р.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

Повідомлення. Особлива інформація від 24.04.2024 р. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів. Розміщено 24.04.2024 р.
ЕЦП_Повідомлення. Особлива інформація від 24.04.2024 р. . Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів. Розміщено 24.04.2024 р.
Повідомлення. Особлива інформація від 24.04.2024 р. . Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів у машинозчитувальному форматі. Розміщено 24.04.2024 р.
ЕЦП_Повідомлення. Особлива інформація від 24.04.2024 р. . Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів у машинозчитувальному форматі. Розміщено 24.04.2024 р.

Iнша інформація

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.02.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.02.2024р. у машинозчитувальному форматі (кваліфікованого електронного підпису)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.02.2024р.(Додаток 62) (кваліфікованого електронного підпису)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. (кваліфікованого електронного підпису)
Повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів 22.02.2024 р. (кваліфікованого електронного підпису)
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на ДПЗЗА 22 лютого 2024 р. pdf (кваліфікованого електронного підпису)
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на ДПЗЗА 22 лютого 2024 р. pdf
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на ДПЗЗА 22 лютого 2024 р. Додаток 2 (кваліфікованого електронного підпису)
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на ДПЗЗА 22 лютого 2024 р. Додаток 2
Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на ДПЗЗА 22 лютого 2024 р. pdf(кваліфікованого електронного підпису)
Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на ДПЗЗА 22 лютого 2024 р. pdf
Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на ДПЗЗА 22 лютого 2024 р. Додаток 3(кваліфікованого електронного підпису)
Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на ДПЗЗА 22 лютого 2024 р. Додаток 3
Повідомлення_згідно_п3_ст_52_ЗУ_Про_АТ_ПРАТ_СТАЛЬКАНАТ щодо зборів 22.02.2024
Повідомлення_згідно_п3_ст_52_ЗУ_Про_АТ_ПРАТ_СТАЛЬКАНАТ щодо зборів 22.02.2024 (підписано КЕП)

Протокол ДЗЗА_2024_02_22 з протоколами лiчильної комісії (підписано КЕП)
Рiшення про невикористання переважного права (підписано КЕП)
Рiшення_22_02_24 про емiсiю (підписано КЕП)

Повідомлення ДЗЗА на 18.04.2024. Розміщено 15.03.2024р.
Повідомлення ДЗЗА на 18.04.2024. Розміщено 15.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Розміщено 15.03.2024р.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Розміщено 15.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Особлива iнформацiя щодо проведення зборiв 15.03.24. Розміщено 15.03.2024р.
Особлива iнформацiя щодо проведення зборiв 15.03.24. Розміщено 15.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
Інформація про загальну та голосуючі акції станом на 11 березня 2024 року. Розміщено 15.03.2024р.
Інформація про загальну та голосуючі акції станом на 11 березня 2024 року. Розміщено 15.03.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)

Бюлетень зборів 18.04.24. Розміщено 03.04.2024р.
Бюлетень зборiв 18.04.24. Розміщено 03.04.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)
БЮЛЕТЕНЬ ЗБОРІВ 18.04.24. Розміщено 03.04.2024р.
БЮЛЕТЕНЬ ЗБОРIВ 18.04.24. Розміщено 03.04.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)

Повідомлення згідно з п. 3 ст. 52 ЗУ про АТ ПрАТ”Стальканат”. Розміщено 16.04.2024р.
Повідомлення згідно з п. 3 ст. 52 ЗУ про АТ ПрАТ”Стальканат”. Розміщено 16.04.2024р.(кваліфікованого електронного підпису)

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ “СТАЛЬКАНАТ” 18.04.2024 р. з КЕП