Нормативна база

Загальні умови електропостачання

Постачання електричної енергії споживачам здійснюється згідно договору про постачання електричної енергії споживачу.
Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:

 1. об’єкт Споживача підключений до мереж Оператора системи у встановленому законодавством порядку;
 2. Постачальник за договором з Оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності Оператора системи;
 3. Споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Споживачу;
 4. за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) Споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи розподілу, до мереж якого приєднаний Споживач;
 5. відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;
 6. відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
 7. Споживач відповідає критеріям обраної ним комерційної пропозиції.

Інформація щодо порядку подання споживачами звернень, скарг та претензій

Інструкція з подання та процедура розгляду  електропостачальником звернень,  скарг  та претензій  споживача щодо надання послуг з постачання електричної  енергії

Споживач у разі порушення його прав та законних інтересів першочергово має звернутись до Постачальника зі зверненням/скаргою/претензією (у довільній формі) щодо усунення таким Постачальником порушення та відновлення прав та законних інтересів Споживача. Звернення/скарга/претензія подаються  в письмовій формі,  за підписом  уповноваженої  особи.
Звернення до Товариства можна подати наступним чином:

 • Надіслати поштою на адресу: вул. Водопровідна,16, м. Одеса, 65007, Україна;
 • Надіслати електронний лист на адресу: poltorak@stalkanat.com.ua

До звернення/скарги/претензії Споживач має додати наявні оригінали рішень або копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше, а також за наявності інші документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після його (її) розгляду повертаються Споживачу.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, Постачальник може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до Споживача за додатковою інформацією, яка необхідна йому для повного та об’єктивного розгляду звернення/скарги/претензії.

У разі ненадання Споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні/скарзі/претензії, Постачальник надає Споживачу роз’яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації. Ненадання Споживачем додаткової інформації не є підставою для відмови Постачальником у розгляді звернення/скарги/претензії Споживача.

Звернення, скарги та претензії споживачів розглядаються відповідно до вимог розділу 8 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312. 

Телефон: +380(48) 777-67-08
Години роботи:
Понеділок – П’ятниця: 8:00 – 16:45
Субота і неділя: Вихідний

Надання повідомлень про загрозу електробезпеки та їх розгляд

можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно
негайно:

 1. Тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на
  провода повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів);
 2. Сповістити про небезпеку оточуючих;
 3. Запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин;

Щоб уникнути випадків електротравматизму необхідно знати наступні правила
електробезпеки і дотримуватись їх:

 • Користуватись у вологих приміщеннях переносними лампами і електроприладами напругою не
  вище 36 В;
 • Не торкайтеся проводів, які провисли або знаходяться на землі (смертельно небезпечними є
  також наближення до них на відстань ближче ніж 8 метрів);
 • Не заповнювати водою з водопровідного крану ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки,
  оскільки при одночасному дотику до увімкненого приладу і водопровідного крану людина може
  бути уражена електрострумом;
 • Не замінювати електролампи без їх вимкнення, не витирати вологою ганчіркою електричні
  проводи, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, увімкнені в електромережу;
 • Не виносити на подвір’я увімкнені електричні прилади, тому що у разі пошкодження ізоляції
  людина, яка стоїть на землі і торкається будь-якої металевої частини такого приладу може
  отримати електротравму;
 • Не піднімайтеся на дахи споруд, не вилазьте на дерева, поблизу яких проходять повітряні лінії,
  не намагайтеся з будь-якою метою проникнути то трансформаторних підстанцій, не робіть спроб
  самостійно ремонтувати обриви проводів;
 • Не защемляти електропроводи дверима, віконними рамами, не закріплювати їх на цвяхах, не
  замальовувати і не забілювати, щоб уникнути пошкодження і передчасного висихання ізоляції
  електропроводів. Це призводить до пожеж, а при контакті з людьми до нещасних випадків;
 • Не дозволяйте дітям гратися під повітряними лініями та поблизу електрообладнання,
  роз’яснюйте їм небезпеку такої поведінки;
 • Не давати дітям бавитись із штепсельними розетками;
 • Не підвішувати речі на проводи, вимикачі та розетки;
 • Потрібно знати, що побутові електроприлади (чайники, праски, електроплитки тощо), а також
  переносні світильники (торшери, настільні лампи) напругою 220 В, призначені для користування в
  приміщеннях з непровідними для електроструму підлогами.
 • Своєчасне повідомлення про загрозу електробезпеки дозволяє оперативно зреагувати і швидко
  локалізувати події, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин, можуть призвести до
  збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за номерами
телефонів +380(48) 777-67-08 або надіслати листа електронною поштою на адресу:
poltorak@stalkanat.com.ua. При цьому, в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза
електробезпеки».

Права споживачів

Права споживача згідно ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Споживач має право:

 1. купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу – договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
 2. змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
 3. отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 4. на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
 5. на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
 6. на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
 7. на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 8. подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 9. подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 10. отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 11. отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
 12. інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

Контактні дані для споживачів

ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» вул. Водопровідна,16, м. Одеса, 65007, Україна
Години роботи:
Понеділок – П’ятниця: 8:00 – 16:45       Субота і неділя: Вихідний.
Тeл: +380(48) 777-67-08
E-mail: poltorak@stalkanat.com.ua