01. Підбір персоналу

Основним принципом, яким ми керуємося під час підбору персоналу, є систематизований і планомірний підхід до пошуків і відбору гідних кандидатів. Відбір нового персоналу в компанію проходить виключно на основі знань і досвіду кандидатів.
Принципи підбору і розстановки персоналу на підприємстві - це раціональне використання її професійно-кадрового потенціалу, який виключає дублювання функцій, що забезпечує потребу виробництва в робітниках і фахівцях і їхніх оптимальну завантаженість протягом усього робочого часу.

02. Адаптація працівників

У компанії впроваджена система адаптації основного і допоміжного персоналу, а також система введення в посаду для ІТП складу.

01

Соціальна

Вмикається в систему побудови взаємин з колегами і визначає норми і зразки поведінки, прийняті в колективі.
02

Технічна (технологічна)

Визначає пристосованість співробітника / учня до специфічного виробничого обладнання та механізмів, а також орієнтацію в технологічних процесах, які включені в його сферу діяльності за професією.
03

Професійна

Безпосередньо пов'язана з напрацюванням знань і навичок для виконання професійних обов'язків співробітником / учнем, а також отриманням первинного досвіду і перших результатів своєї праці.
Мета системи адаптації, крім забезпечення найбільш швидкого входження в посаду, - мінімізація кількості можливих помилок і зниження дискомфорту перших днів роботи, а також об'єктивна оцінка рівня кваліфікації і потенціалу працівника.

03. Наставництво

Система наставництва на підприємстві - це індивідуальна робота з новими співробітниками. Це форма професійної підготовки персоналу в компанії, виконання професійних функцій під наглядом наставника з регулярним отриманням конструктивного зворотнього зв'язку.
Цілями наставництва є адаптація учнів і стажистів до роботи в компанії на основі єдиної системи передачі досвіду і виховання, підвищення кваліфікації персоналу, забезпечення оптимального використання часу і ресурсів для якнайшвидшого досягнення учнями і стажистами необхідних виробничих показників, зниження плинності персоналу і мотивування нових співробітників до встановлення тривалих трудових відносин.

04. Соціальний пакет

Підприємство дотримується всіх норм законодавства про працю: офіційне працевлаштування, надання оплачуваної щорічної відпустки і виконання всіх інших зобов'язань за колективним договором.
У компанії є первинна профспілкова організація, яка орієнтована на забезпечення інтересів співробітників в рамках підприємства і дотримання гарантій в сфері трудового законодавства, організацію відпочинку та оздоровлення співробітників.

У соціальних питаннях ми особливу увагу приділяємо забезпеченню принципів справедливості, рівності і самоврядності. На Підприємстві введена в дію унікальна соціальна програма «Колектив №1», направлена на підвищення добробуту співробітників, об’єднання колективу, допомогу і взаємовиручку.
Програма забезпечує можливість отримати протягом року:

  • дотацію на придбання проїзних квитків на приміські потяги;
  • дотацію на придбання путівок на оздоровлення співробітника і членів сім’ї, включаючи дитячі оздоровчі табори, пансіонати, бази відпочинку в Україні і за кордоном;
  • матеріальну допомогу, отриману з Каси Колективу №1.

Для участі в програмі співробітник на початку року добровільно робить внесок в єдиному для всіх розмірі в Касу взаємодопомоги, після чого йому нараховується бонусний фонд в 10-кратному розмірі.
Співробітник може протягом року витратити частину бонусів за допомогою обміну на дотації.
До кінця року виплачуються бонусні фонди кожному працівникові з урахуванням виданих раніше дотацій.

05. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Зворотній зв'язок є ключовим компонентом у розвитку наших співробітників. Він допомагає не тільки виправити помилки підлеглих до того, як вони стали звичками, а й закріплює бажану поведінку, стимулює професійний розвиток і в кінцевому рахунку допомагає працівникам досягати поставлених цілей.

Завдяки системі зворотного зв'язку ми висловлюємо визнання співробітникові і підтримуємо його мотивацію, розуміємо причини небажаної поведінки співробітника, коригуємо поведінку співробітника, що відхиляється від стандартів, спрямовуємо співробітника на розвиток в конкретному напрямку.

06. Безпека і охорона праці

Кожен співробітник Стальканату дотримується правил охорони праці, техніки безпеки і стандарту зовнішнього вигляду. Ми розуміємо, що ці вимоги створені для нашої безпеки, щоб захистити як наше життя і здоров'я, так і наших колег. Всі заходи з охорони праці проводяться з метою забезпечення безпеки життя і з турботою про кожного працівника підприємства.

10 «золотих правил» виробничої безпеки

Правило №1. Ми приходимо на роботу тверезими, здоровими і відпочившими.
Правило №2. Ми знаємо і виконуємо вимоги нормативно-правових актів з охорони праці для безпечного виконання дорученої роботи.
Правило №3. Використання засобів індивідуального захисту зберігає життя і здоров'я нашого персоналу.
Правило №4. Необхідно бути завжди гранично уважним і обережним, коли виконуються роботи на технологічному транспорті або перебуваючи поблизу працюючого технологічного транспорту.
Правило №5. Використання засобів захисту від падіння з висоти зберігає наше життя і здоров'я.
Правило №6. Перебувати під підвішеним вантажем небезпечно.
Правило №7. Ми завжди дотримуємося технічних заходів при ремонті обладнання та інженерних мереж для попередження нещасних випадків на виробництві.
Правило №8. Не можна прибирати або пошкоджувати захисні огорожі, відключати блокування і кінцеві вимикачі, щоб уникнути нанесення шкоди собі та оточуючим тебе колегам.
Правило №9. Ми завжди дотримуємося культури праці і виробництва і поважаємо працю наших колег.
Правило №10. Пересуваючись по території підприємства, ми завжди дотримуємося маршруту прямування та правил дорожнього руху.

07. Комунікації

  • Стальканат - одна велика команда і кожен з нас є її частиною.
  • Ми поважаємо працю колег, які працюють на загальний результат, підтримують трудову дисципліну, розуміють важливість взаємодопомоги в робочих ситуаціях.
  • Кожен співробітник може звернутися за допомогою до наставника,до своїх колег, майстра, керівника і так само з готовністю відгукується на звернення про допомогу від своїх колег.
  • Ми усвідомлюємо важливість своєї праці і розуміємо, як наш труд впливає на роботу наших колег.
  • Ми вміємо тримати обіцянки, дані один одному на всіх етапах взаємодії у професійній діяльності. Ми чесні перед собою, колегами і керівництвом.
  • Ми цінуємо і поважаємо час один одного, який ми використовуємо для реалізації поставлених перед нами бізнес цілей підприємства.

08. Порушення правил и норм компанії

Ми не терпимо негативної робочої обстановки!

Стальканат забороняє зберігання і вживання алкоголю в будь-якому його вигляді і наркотичних речовин на території заводу. Співробітники під дією алкоголю і наркотичного сп'яніння не допускаються на територію заводу.

Розкрадання є неприпустимим і відноситься до основних заборон у рамках підприємства. Звільнення в цьому випадку слід відразу ж за фактом виявлення подібного порушення, незалежно від ступеня тяжкості злочину. Необхідність звернення до правоохоронних органів визначається в кожному конкретному випадку.

За умови наявності правила або інструкції, за систематичні або навмисні помилки, або їх порушення, ми використовуємо наступний порядок дій:

1. Бесіда керівника зі співробітником (навчання, перевірка засвоєння інформації). І пояснювальна від співробітника (навчання, перевірка засвоєння інформації).

2. Догану.

3. Догана та звільнення.

09. Повага до особистості кожного співробітника

Принципи управління, прийняті в компанії засновані на повазі до особистості кожного члена колективу. Повага до особистості - це, перш за все, щира доброзичливість, забезпечення особистої високої якості виконаних робіт, максимальний розвиток професійних навичок та виконавської дисципліни, захист власних прав і достоїнств, гарантія особистої захищеності.

10. Регулювання конфліктів і вирішення проблем

Відносини співпраці - це головний спосіб вирішення конфлікту. Це коли інша сторона конфлікту відчуває розуміння і повагу, а першочергова увага приділяється саме суті проблем.
Після того як конфлікт був позначений і зрозуміла його суть, ми шукаємо точки дотику і зосереджуємося на спільних цілях, пріоритетах і проблемах.
Рішення проблем має на увазі використання методів, заснованих на точності, логіці і дисципліні. Це означає послідовний перехід від одного пункту до іншого і дослідження всіх можливих джерел для знаходження відповіді.
Ми шукаємо шляхи вирішення складних ситуацій, а не винних.
Будь-яку проблему, ми переводимо в задачу.