| Print |
There are no translations available.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» проводить конкурс з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 р.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15-ти відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Відомості про замовника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»

код ЄДРПОУ: 26209430

місцезнаходження: вул. Водопровідна, 16, м. Одеса, 65007, Україна

тел.: +380 (48) 777-67-34

факс: +380 (482) 34-50-83

Відомості про послуги:

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2019 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2019 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи (відомості):

• загальні відомості про суб’єкта (Найменування, види діяльності, місцезнаходження, відомості про керівника, тощо);

копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів з зазначенням строку їх дії;

довідку про наявність досвіду надання аналогічних послуг;

цінову пропозицію з зазначенням розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

заповнену форму Підприємства (Додаток 2);

іншу інформацію, яка може бути використана для оцінки учасника.

До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які:

не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Дата початку проведення конкурсу – 29 серпня 2019 року.

Строк подачі документів – з 29 серпня 2019 до 09 вересня 2019 року включно.

Порядок подачі документів:

Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (усі документи мають бути надіслані у відсканованому вигляді у форматі, придатному для перегляду). Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Про результати конкурсу учасники повідомляються електронною поштою.

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

Порядок проведення конкурсу

Додаток №2