| Print |
There are no translations available.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Виробниче об'єднання «Стальканат-Сілур» (далі - Товариство), повідомляє,  що 26.04.2013р. о 12.00 годині будуть проведені  чергові  загальні збори акціонерів ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур"  за місцезнаходженням товариства:                  м. Одеса, вул. Водопровідна 16 у приміщенні актового залу ПрАТ "ВО "Сталкьанат-Сілур" (2-й поверх).

 

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11.30 год. до 11.45 у день та за місцем проведення зборів.

 

Відповідальна особа за  ознайомлення з документами пов'язаними з проведенням загальних зборів член Наглядової ради - Цимбалюк М.В. Ознайомлення з відповідними документами відбувається в приміщенні товариства, що середи у робочий час з 14.00. до 16.00 години, кабінет - актовий зал, 2 поверх. Телефон для довідок 7190533.

 

Порядок денний загальних зборів:

1.      Обрання складу лічильної комісії та секретаря Загальних зборів товариства, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2.      Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів Товариства.

3.      Звіт генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора товариства.

4.      Звіт  Наглядової ради  про підсумки діяльності  Наглядової ради товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

5.      Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора товариства.

6.      Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2013 р.

7.      Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності товариства за 2012 р.

8.      Порядок розподілу прибутків (збитків) товариства за 2012 рік.

9.      Про надання згоди на укладення  ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" договору поставки катанки з ТОВ "Метінвест Україна" на загальну суму, що не перевищує  500 000 000 грн.

10.  Про призначення посадових осіб товариства, які забезпечують вирішення питань охорони праці та визначення їх відповідальності за виконання покладених на них функцій.

11.  Про призначення уповноважених посадових осіб товариства щодо забезпечення пожежної безпеки товариства та визначення їх відповідальності.

Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Дата складення переліку акціонерів, що мають  право на участь у загальних зборах - 22.04.2013р.  Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано   25.03.2013р. в «Бюллетень ЦП" № 55

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

618528

729866

Основні засоби

432210

491271

Довгострокові фінансові інвестиції

492

379

Запаси

60368

78030

Сумарна дебіторська заборгованість

94222

125388

Грошові кошти та їх еквіваленти

19230

30508

Нерозподілений прибуток

-169641

-190399

Власний капітал

159425

192734

Статутний капітал

25665

25665

Довгострокові зобов'язання

200013

304857

Поточні зобов'язання

259090

232275

Чистий прибуток (збиток)

20758

-16321

 


 
| Print |
There are no translations available.

В феврале 2013г. предприятием «ПО «Стальканат-Силур» была проведена работа по аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03.

15 и 22 февраля 2013г. по результатам проведенных испытаний, ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» получил свидетельства Национального Агенства Контроля Сварки (НАКС) на проволоку сварочную марки СВ-08Г2С, СВ-08Г2С-О , диам. 1,2мм ТУ У 14-15-373-95, ГОСТ 2246-70.
Срок действия свидетельств: до февраля 2016г.

 
| Print |
There are no translations available.

На Харцызском филиале ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» заводе «Силур» в феврале 2013 года введена в строй новая подстанция 35/6 кВ, строительство которой было начато в июне 2012 года. Это позволило предприятию перейти на учёт потребляемой электроэнергии по тарифу 1 класса, что на 21,4% дешевле тарифа 2 класса, применяемого ранее. Инвестиции в этот объект составили более 1 млн долларов США.
Запуск подстанции - результат успешного сотрудничества нескольких отечественных компаний: проект разработан ООО «Высоковольтный союз - Украина» (г.Ровно), генеральным подрядчиком выступала компания ООО «Союз ЮТАПС» (г. Краматорск), поставщиком основных узвлов и оборудования - ПАО «Запорожтрансформатор»(г.Запорожье), ООО «РЗВА-электрик» (г.Ровно), ПАО «Завод «Южкабель» (г. Харьков)
Это второй успешно реализованный крупный проект после ввода в эксплуатацию модульной котельной, который позволяет существенно снизить затраты на энергоносители и обеспечить стабильное и бесперебойное обеспечение предприятия энергоносителями.

IMG_5759

IMG_5766

 
| Print |

In December 2012 and January 2013, the certification organization Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Lithuania, Vilnius at the office of PJSC" PA "Stalkanat-Silur" plant "Stalkanat" carried out the work on certification of the deformed steel fiber (end-hooked steel fiber) for structural reinforcement of concrete and mortar .

17 December 2012 and 14 January 2013, according to the results of tests, plant «Stalkanat» has received the EU-certificates of conformity for steel fiber, manufactured according to EN 14889-1:2006 the following sizes:

length 50 mm, the diameter of 0.75 mm;

length 60 mm, diameter 1.00 mm.

The validity of the certificate is specified by the address: http://www.spsc.lt.

 
| Print |
Specialists of the company have developed TUU 28.7-26209430-092:2012 «steel ropes eight strands type of PC» on special features of ropes with the improved characteristics of round plastic compressed strands such as a PC, intended for equipment of:
various load-lifting machines, including excavators - link 1 and link 2
drilling rigs - link 3
metallurgical and port cranes - link 4 , link  5 and link 6
of fishing vessels - link 7
silo lifting facilities - link 8
earth-moving machinery - link 9

The peculiarity of these cables is that it locks consist of wires, which have shaped profile, fill the intervals between the wires and improve the structural density of the strands. Shaped profile is obtained as a result of the round plastic reduction of round wire strands, in which the linear contact of wires in strands is transformed into a strip, because the rope with plastic compressed strands received abbreviation - PC.

High tensile strength, which is 15-20 % higher than that of the ropes manufactured according to GOST, as well as greater wear resistance of wires and strands in the rope at the expense of reduction of contact stress between the wires are another advantage of the ropes, and allow to increase service life of the rope, and significantly reduce its operating costs.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 7 of 9
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
белый черный
30.09.2019 Новый прайс-лист
There are no translations available. Стальканат – відтепер тільки...

27.09.2019 Повідомлення про результати конкурсу
There are no translations available.РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ, ЩО ВІДБУВСЯ...

07.06.2019 Споживачам електричної енергії
There are no translations available.1.Закон України «Про ринок...

11.05.2019 Про виплату дивідендів акціонерам
There are no translations available.11.09.2018р. в загальнодоступній інформаційній...

News archive