| Print |
There are no translations available.

BOMBERIO HOLDINGS LIMITED котре володiє пакетом акцiй ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"), що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства (49,6043 % у статутному капiталi товариства) додатково придбало акцiї ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(код ЄДРПОУ 26209430, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16, 65007).
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй, що була придбана - 406 107 шт., таким чином BOMBERIO HOLDINGS LIMITED володiє акцiямi у загальнiй кiлькостi 51329829 шт., що складають 49.9999% вiд статутного капiталу товариства.
Мiсце реєстрацiї компанiї BOMBERIO HOLDINGS LIMITED (321630) - Кiпр,Антуполеос, 28, Нiкосiя, Лакатамiя 2301.
Реєстр власникiв цiнних паперiв ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» iз урахуванням вищенаведених обставин та змiн був отриманий товариством 10.01.2014р. (по факсу).
 
| Print |
There are no translations available.

В начале октября 2013 г. представителем Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) был проведен ежегодный технический надзор за производственным процессом изготовления сварочной проволоки на ОФ ЧАО «ПО «Стальканат-Силур»» з-д «Стальканат» с целью проверки соответствия объекта наблюдения требованиям Регистра Судоходства.
На основании полученных результатов испытаний предоставленных образцов сварочной проволоки по ГОСТ 2246-70 и ТУУ 322-4-392-96 марок Св-08Г2С и Св-08Г2С-О в объёме требований РМРС, проведенных ГП «Опытный завод сварочных материалов им. Е.О. Патона НАН Украины» и проведенного надзора подтверждено свидетельство об одобрении сварочных материалов РМРС № 11.80011.180, действительное до 07.09.2016 г.
 
| Print |

wire

Odessa branch of PJSC "PO" Stalkanat-Silur " plant Stalkanat mastered the production of new product: welding steel wire with copper coated TU U 322-4-392-96 grade SV08GS. The wire is supplied on cassettes at 5 and 15 kg. Low sales prices: cassette 5kg-65 UAH including VAT *, cassette 15kg- 195 UAH with VAT *. * These prices are valid in lots not less 100kg. Sales: +380 (48) 718-98-42 or +380 (50) 390-68-62.

 
| Print |
PJSC "PA "SLALKANAT-SILUR" will take part in the exhibition " Metal-Expo'2013" and we invite all partners and visitors of the exhibition to visit our stand №1G 64 (hall 1, pavilion 75)
in November, 12-15, 2013 in Moscow (Russia). More than 750 companies from 35 world countries will arrange their expositions in halls 69 and 75 of the All-Russia Exhibition
 
| Print |
03.10.2013р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" (надалі- Товариство) відповідно до п.11.5.31 Статуту Товариства,
на підставі клопотання Генерального директора Товариства, було прийнято рішення про утворення філіалів
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур", а саме створено:
- ФІЛІЮ «ОДЕСЛІФТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», з місцем розташування в м. Одесі по вул. Отамана Чепіги, будинок 34.
- ФІЛІЮ «ДНІПРОЛІФТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», з місцем розташування в м. Кривий Ріг, по вул. Димитрова, будинок 71.

Вищенаведені філії створені в зв'язку із розширенням сфер господарської діяльності ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур",
з метою забезпечення поточного технічного, аварійного та інш. обслуговування ліфтового обладнання в м. Одесі та Дніпропетровській області
та з метою виконання інших функцій покладених на данні філіали відповідно до затверджених положень про філію.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 6 of 9
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
белый черный
30.09.2019 Новый прайс-лист
There are no translations available. Стальканат – відтепер тільки...

07.06.2019 Споживачам електричної енергії
There are no translations available.1.Закон України «Про ринок...

11.05.2019 Про виплату дивідендів акціонерам
There are no translations available.11.09.2018р. в загальнодоступній інформаційній...

09.04.2019 Річний фінансовий звіт підприємства
There are no translations available. ...

News archive