| Print |

PJSC "PA "Stalkanat-Silur" took the first place among exporters of Ukraine in 2013

sertificate Stalkanat-Silur

 
| Print |
int_1
Dear Sirs,
We would like to inform you that in April, 7-11, 2014 in Düsseldorf (Germany) the largest international exhibition Wire/Tube 2014 will be organized.
The exhibition works:
April 07 - 10 from 09 am to 6 pm
April 11 from 09 am to 5 pm
Exhibition site: http://www.wire.de

Our company PJSC "PA "STALKANAT-SILUR" invites you to visit our stand №16H48 (pavilion №16, stand H48).

 
| Print |
There are no translations available.

03.03.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" було прийнято рiшення про задоволення заяви Голови Наглядової ради товариства Немировського В.Л. щодо припинення його повноважень в зв'язку iз його обранням головою Одеської обласної державної адмiнiстрацiї .На посадi голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Немировський В.Л. перебував - 7 рокiв та 8 мiс.Питання щодо обрання нового голови наглядової ради товариства, вiдбудеться на Чергових загальних зборах акцiонерiв товариства, до вирiшення даного питання на посаду голови Спостережної ради нiкого не призначено.
 
| Print |
There are no translations available.

BOMBERIO HOLDINGS LIMITED котре володiє пакетом акцiй ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"), що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства (49,6043 % у статутному капiталi товариства) додатково придбало акцiї ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(код ЄДРПОУ 26209430, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16, 65007).
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй, що була придбана - 406 107 шт., таким чином BOMBERIO HOLDINGS LIMITED володiє акцiямi у загальнiй кiлькостi 51329829 шт., що складають 49.9999% вiд статутного капiталу товариства.
Мiсце реєстрацiї компанiї BOMBERIO HOLDINGS LIMITED (321630) - Кiпр,Антуполеос, 28, Нiкосiя, Лакатамiя 2301.
Реєстр власникiв цiнних паперiв ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» iз урахуванням вищенаведених обставин та змiн був отриманий товариством 10.01.2014р. (по факсу).
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 5 of 9